Att flytta ut

Det är mycket att tänka på när man ska flytta ut från sin bostad.

Observera att du behöver ha lämnat lägenheten och dina nycklar till HSK Fastigheter innan klockan 12.00 på avflyttningsdagen. 

Säga upp ditt boende
När du har bestämt dig för att säga upp ditt boende hos oss mailar du till bostad@hskfastigheter.se. Observera att vi har 3 kalendermånaders uppsägning. Uppsägningen räknas från den dag mailet inkommer till oss. Du kommer att få ett bekräftelsemail från vår bostadssamordnare där ditt utflyttningsdatum framgår. Uppsägningen måste komma från samma mailadress som din hyresavi skickas till. 

Städning
Lägenheten eller studentrummet ska städas innan du flyttar ut. Var noggrann och räkna med att det tar längre tid än du tror. Den som flyttar in efter dig har rätt till en välstädad lägenhet och du har ansvar för att det blir så. Är lägenheten ostädad när nästa person flyttar in kommer du få bekosta att lägenheten städas. Vår städfolder hittar du här

Besiktning
När du har sagt upp ditt kontrakt planerar vi en besiktning hos dig, denna görs efter att du har flyttat ut och nycklarna är återlämnade. Det är viktigt om du redan innan är osäker på om du har brister som kommer behöva åtgärdas att du meddelar detta så vi kan tidigarelägga inspektionen så du hinner åtgärda eventuella skador. Upptäcks skador efter att du har flyttat kommer du att debiteras för återställande.

Användbara dokument:
Mer om att flytta ut
Att flyttstäda