Att flytta ut

Det är mycket att tänka på när man ska flytta ut från sin bostad, till exempel adressändring, eftersändning av post, hantering av nycklar och flyttstädning.

Observera att du behöver ha lämnat lägenheten och dina nycklar till HSK Fastigheter innan klockan 12.00 på avflyttningsdagen. 

Besiktning

När du har sagt upp ditt kontrakt planerar vi en besiktning hos dig, denna gör vi helst under den sista dagen du planerar att bo i bostaden. Det är viktigt om du redan innan är osäker på om du har brister som kommer behöva åtgärdas att du meddelar detta så vi kan tidigarelägga inspektionen så du hinner åtgärda eventuella skador. Upptäcks skador efter att du har flyttat kommer du att debiteras för återställande.

Städning

Lägenheten eller studentrummet ska städas innan du flyttar ut. Var noggrann och räkna med att det tar längre tid än du tror. Den som flyttar in efter dig har rätt till en välstädad lägenhet och du har ansvar för att det blir så. Är lägenheten ostädad när nästa person flyttar in kommer du få bekosta städ av en städfirma. 

Att flytta in

Om lägenheten eller rummet har några brister, både angående standard eller städ, är det viktigt att du meddelar det till HSK Fastigheter direkt. Om du inte meddelat brister inom en månad efter att du flyttat in kan du komma bli ansvarig för bristerna när du flytta ut oavsett om du orsakat dem eller ej.