Driftinformation

Journummer Vallen

Under kvällar och helger ska Crendo kontaktas när något akut händer på Vallen. Ni når Crendo på 035-152489. Detta gäller enbart akuta händelser som inte kan vänta till HSK Housing är tillbaka på kontoret.