Med anledning av din anmälan till HSK Fastigheters bostadskö kommer HSK Fastigheter att behandla personuppgifter om dig. HSK Fastigheter AB är därmed personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Den här informationen, som HSK Fastigheter i egenskap av personuppgiftsansvarig är skyldig att tillhandahålla, syftar till att informera dig om hur och varför denna personuppgiftsbehandling sker.

Du kan när som helst kontakta personuppgiftsansvarig på mail gdpr@karen.hh.se. Uppgifterna du anger i anmälan till bostadskön (såsom namn, födelsedata, adress, telefon och mail), behandlas för att vi ska kunna kontakta dig angående eventuella erbjudanden, skicka ut  förfrågningar om att stå kvar i bostadskön samt att för att kunna förmedla kontakt mellan avflyttande och inflyttande hyresgäster. Dessa uppgifter kommer att behandlas av berörd personal på HSK Fastigheter.

Uppgifter om namn och födelsedata behandlas även i samband med eventuell kreditupplysning för att kunna pröva en ansökan. För detta ändamål förmedlas uppgifter vidare till tredje part i form av kreditupplysningsföretag. HSK Fastigheter behandlar de insamlade uppgifterna från dig för att kunna vidta de åtgärder som följer av att du begärt att få stå i HSK Fastigheters bostadskö med syfte att i förlängningen ingå ett hyresavtal med oss. Personuppgifter som kan förekomma om dig i e-postmeddelanden, web-trafik, sparade dokument med mera kommer med nödvändighet att behandlas automatiskt i våra IT-system. Vi kommer att spara din uppgifter under den tid som du står i bostadskön samt är hyresgäst hos HSK Fastigheter.

Du har rätt att begära tillgång till personuppgifter som finns sparade om dig och att få dessa rättade om de är felaktiga. Under vissa förutsättningar kan du begära att personuppgifter raderas, att behandling av personuppgifter begränsas och har under vissa förutsättningar rätt att invända mot behandling. Vissa uppgifter kan du i vissa fall begära ska överföras i maskinläsbart skick till annan personuppgiftsansvarig. Om du upplever att vi inte behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt har du alltid rätt att vända dig med klagomål till Dataskyddsinspektionen.