Om Bostaden

Här listar vi viktigt information till dig som blivande hyresgäst hos oss

Hemförsäkring
När du som ny student flyttar till din studieort och skaffar dig ett nytt boende är det viktigt att du tecknar en hemförsäkring. Halmstad Studentkår har ett avtal med Länsförsäkringar Halland som ger dig ett förmånligt pris på en bra hemförsäkring.

Hemförsäkringen kostar endast 63 kronor per månad och motsvarar en vanlig hemförsäkring men det ingår också en olycksfallsförsäkring på din fritid. Det finns även automatiskt reseskydd i 45 dagar i hela världen plus ett överfallsskydd med mera. HSK Fastigheter rekommenderar starkt detta studentpaket om du flyttar hemifrån för första gången. Mer information finner du på lfhalland.se

Ingen rökning
Rökning är inte tillåtet i våra fastigheter, varken i lägenheter, studentrum eller i allmänna utrymmen. Vid överträdelse kan du bli uppsagd och skyldig att bekosta sanering/renovering. 

Nycklar och inflyttning
Nycklar till lägenheter och studentrum hämtas i HSK Fastigheters reception på campusområdet vid högskolan. Nycklarna kan hämtas först efter 13.00 på inflyttningsdagen. På Krusbäret finns även ett taggsystem genom Great Security vilken behöver aktiveras för att fungera. 

Att flytta in
Om lägenheten eller rummet har några brister, både angående standard eller städ, är det viktigt att du meddelar det till HSK Fastigheter direkt. Om du inte meddelat brister inom 10 dagar efter att du flyttat in kan du komma bli ansvarig för bristerna när du flyttar ut oavsett om du orsakat dem eller ej.

Allmänna utrymmen
I våra hus finns det allmänna utrymmen som alla hyresgäster har ett gemensamt ansvar för, främst entréer, trapphus och korridorer. På Krusbäret och Patrikshill delas även tillagningskök av flera hyresgäster. Det är förbjudet att använda dessa utrymmen som uppställnings- eller avstjälpningsplats. Av brandskydds- och trivselskäl får ingenting placeras i dessa utrymmen av andra än HSK Fastigheter. Städning av trapphus, entréer och korridorer sker en gång i veckan. Övriga allmänna utrymmen förväntas städas av brukande hyresgäster.