Om Bostaden

Du måste ha en hemförsäkring när du bor hos oss!

Hemförsäkring

När du som ny student flyttar till din studieort och skaffar dig ett nytt boende är det viktigt att du tecknar en hemförsäkring. Halmstad Studentkår har ett avtal med Länsförsäkringar Halland som ger dig ett förmånligt pris på en bra hemförsäkring.

Hemförsäkringen kostar endast 63 kronor per månad och motsvarar en vanlig hemförsäkring men det ingår också en olycksfallsförsäkring på din fritid. Det finns även automatiskt reseskydd i 45 dagar i hela världen plus ett överfallsskydd med mera. HSK Fastigheter rekommenderar starkt detta studentpaket om du flyttar hemifrån för första gången. Mer information finner du på lfhalland.se

Ingen rökning

Rökning är inte tillåtet i våra fastigheter, varken i lägenheter, studentrum eller i allmänna utrymmen. Vid överträdelse kan du bli uppsagd och skyldig att bekosta sanering/renovering. 

Bredband

Alla våra fastigheter har bredband 10/10. Krusbäret från Telia och Hertig Knut från Surfia. Önskas en högre hastighet kontaktas bredbandsleverantören av hyresgästen och hyresgästen står själv för mellanskillnaden. 

Nycklar

Nycklar till lägenheter och studentrum hämtas i HSK Fastigheters reception om campusområdet vid högskolan. Nycklarna kan hämtas först efter 13.00 på inflyttningsdagen. På Krusbäret finns även ett taggsystem genom Great Security vilken behöver aktiveras för att fungera.

Allmänna utrymmen

I våra hus finns det allmänna utrymmen som alla hyresgäster har ett gemensamt ansvar för, främst entréer, trapphus och korridorer. På Krusbäret delas även kök av flera hyresgäster. Det är förbjudet att använda dessa utrymmen som uppställnings- eller avstjälpningsplats. Av brandskydds- och trivselskäl får ingenting placeras i dessa utrymmen av andra än HSK Fastigheter. Städning av trapphus, entréer och korridorer sker en gång i veckan. Övriga allmänna utrymmen förväntas städas
av brukande hyresgäster.